Working Equitation -När dressyren får en användbarhet -

 

   

Working Equitation, WE, blev ordinarie tävlingsgren inom Svenska Ridsportförbundet 2011. Grenen skapades tog avstamp från arbetet till häst ute på fälten. Av denna häst krävdes självbärighet, rakriktning, mod, snabbhet, elasticitet och lyhördhet för ryttarens små hjälper. Här skapades en tävlingsform som i Sveriges utgörs av tre moment. Dressyrmomentet som rids på bana utifrån givet dressyrprogram, Teknikmomentet med olika hinder skall utföras med hästen i form och självbärighet. Speedmomentet görs på teknikbanan och här  är det den snabbaste tiden som gäller. I nivå Svår utförs alla moment på en hand. De olika dressyrprogramen hittar ni på Ridsportförbundets hemsida under fliken Working Equitation.


Working Equitation är tävlingsgrenen som har allt! Som ryttare får du tydliga bevis på om din dressyrträning fått det resultat du eftersträvat när du går in i teknikmomenten. Din träning blir automatiskt variationsrik och både du och din häst har roligt!


Åsa Tinnerholm kommer även ut och håller ridande demonstration av Working Equitaion på sin egna tävlingshäst. Perfekt till klubbens aktivitetesdag, inspirationsdag eller som showinslag mellan tävlingsklasser.


  

 

 


foto:Åsa Tinnerholm

eller enl. vattenstämpel

copyright -Cavaliera - Åsa Tinnerholm

asa@cavaliera.se